SNOOKER       HISTORIA       REGLER       SPELARE       TURNERINGAR       SVERIGE       LÄNKAR
Snooker - regler


Snooker spelas med 15 röda bollar och sex färgade. Varje röd boll är värd en poäng medan de färgade var och en har olika värde:

Svart: 7 poäng
Rosa: 6 poäng
Blå: 5 poäng
Brun: 4 poäng
Grön: 3 poäng
Gul: 2 poängSpelet går ut på att sätta röd och färgad om vart annat (man börjar alltid med röd). De färgade bollarna läggs upp igen på bordet efter att de blivit satta tills alla de röda bollarna är borta. Då gäller det att sätta de färgade bollarna i ordningen från lägsta valör (alltså gul) till högsta (svart).

Snookerspelet börjar med att man singlar slant om vilken spelare som ska få göra öppningsstöten. Denne lägger därefter vit boll någonstans i halvcirkeln vid övre kortsidan och det första han måste göra är att träffa en röd. Observera att man inte behöver sätta den typ av boll som står näst i tur, det räcker med att träffa den med vit boll. Så länge man sätter bollar får man dock fortsätta spela ända tills man inte längre kan sätta fler bollar. Då övergår turen till motståndaren.


Foul i snooker

Foul kan uppstå vid en rad olika tillfällen och lägsta foulpoäng som tilldelas motspelaren är fyra poäng. Vid följande situationer inträffar en foul:

  • Vit boll åker ner i ett av hålen. Motspelaren får fyra poäng och det blir dennes tur. Han får då lägga vit boll var han vill i halvcirkeln.
  • Spelaren misslyckas med att träffa den aktuella bollen. Motspelaren får minst fyra poäng om det gäller röd, gul, grön eller brun boll. Annars får han den inblandade bollens valör i poäng (t.ex. om svart missas får han sju poäng).
  • Snookerspelaren kommer åt en boll med skjortärmen eller stöter till fel boll med kön eller bara råkar nudda vid vit boll utan att stöta iväg den (en så kallad touché).
  • Spelaren träffar fel boll. Foulpoängen sätts även här beroende på vilken boll som är inblandad. Om motståndaren leder och det inte finns nog med bollar kvar på bordet för att kunna vinna framet kan man dra nytta av foulstötarna genom att lura motståndaren till foul. Detta är ju det enda sättet att få poäng i ett sådant läge. Man försöker då ”gömma undan” den boll som motståndaren ska träffa t.ex. bakom en annan boll eller så att den på annat sätt blir svår att träffa. Det kallas då för att spelaren är ”snookrad”.


Potentiella poäng kvar i snooker

För att räkna efter hur många potentiella poäng som finns kvar på snookerbordet kan man räkna varje röd boll på bordet som åtta poäng (alltså röd = 1 poäng plus potentiellt högsta valör svart = 7 poäng) och addera det med 27 poäng (alltså de färgade bollarnas sammanlagda värde).

För att smidigare kunna följa spelet kan det underlätta att lära sig utantill hur många poäng som finns kvar på bordet genom att memorera denna lista: 1 röd – 35 poäng
2 röda – 43 poäng
3 röda – 51 poäng
4 röda – 59 poäng
5 röda – 67 poäng
6 röda – 75 poäng


Fri boll

Om den vita bollen efter en foul ligger så att spelaren på tur inte kan träffa den aktuella bollen blir det fri boll. Spelaren får då välja vilken boll han ska spela som om den vore objektbollen. Denna boll räknas då som denna boll dvs. spelaren får det antal poäng bollen har och fortsätter sedan att spela på nästa boll enligt reglerna. Regeln om fri boll finns eftersom man inte ska behöva bli straffad för att man snookrade motståndaren så att denne gjorde en foul.


Respotted black

Respotted black uppstår när det står oavgjort poängmässigt mellan spelarna efter att sista svart har satts. Svart läggs då upp på bordet igen och det blir ett sorts sudden death, dvs. förste man som sänker svart vinner. Naturligtvis kan man här även vinna på foul.


Frames

Frames är ungefär som set i tennis. Man spelar till ett ojämnt antal frames i snooker. Om matchen går till 19 frames vinner den spelare som först vunnit 10 frames.


Break

Man brukar även räkna så kallade ”breaks”, mest för statistikens skull. Det är också ett sätt att mäta hur bra en spelare är på offensivspel. Ett break är hur många poäng en spelare kan få i ett svep, alltså innan han missar en boll eller inte längre har möjlighet att sänka fler bollar. Gör man 100 poäng eller mer kallas det för ett ”century” och det är någonting man brukar föra statistik över under turneringarna. Det maximala antalet poäng en spelare kan få i ett break är 147. Man spelar då bara röd, svart, röd, svart om vart annat tills de röda bollarna är slut varpå man sätter alla de färgade. Detta kallas för ett ”maximumbreak” och räknas som någonting mycket hedervärt inom snooker. I de flesta turneringar utgår ett speciellt pris till den spelare som gör ett maximumbreak. För det mesta delas även ett pris ut till den spelare som gjort det högsta breaket under turneringen.
Upplägg av bollarna i snooker

snooker regler